Dr. İzzet Memi

Eğitimler

Bireysel Eğitimler:

Bu eğitimlerin amacı, kişinin aklını ve kendini daha iyi anlaması, ve anladığı kendi ile hayatında daha verimli kararlar alabilmesi için gerekli davranış değişikliğini oluşturmaktır.
 
Eğitimler boyunca insanın evrensel doğasına uygun şekilde hazırlanmış içerikler, günlük hayatta uygulanabilecek araçlar ve faydaları paylaşılır.
 
Eğitim sonunda katılımcının talebi doğrultusunda bireysel seanslarla öğrenilen bilgilerin kişiselleştirilmesi, ve istenilen davranış değişikliklerinin kalıcı olması sağlanır.

Kurumsal Eğitimler:

Bu eğitimlerin amacı, kurumsal yaşamda karşılaşılan ve kişilerin yönetmekte zorlandıkları vakalarda bakış açısını değiştirmek ve onlara daha önce bakmadıkları yönde çözümler sunmaktır.
 
Her eğitim insanın evrensel doğasını paylaşarak başlar ve sonrasında ihtiyaca göre belirlenmiş konu başlığı üzerinden ayrışarak, en sonunda vaka çözümleri ile sonlanır.
 
Eğitimlerin sonunda, öğrenilen bilgilerin sıcak tutulması ve katılımcıların kişisel vakalarına daha derinden odaklanabilmesi için belli süre aralıkları ile takip görüşmesi yapılır.

Mental Dayanıklılık:

Bu eğitimlerin amacı, özellikle sürekli performans gösterme zorunluluğu olan sporcu oyuncu gibi mesleklere sahip kişilerin beklenmedik durumlarda büyüyerek yola devam etme refleksini göstermelerini sağlamaktır.
 
Süreç boyunca belli aralıklarla yapılan görüşmelerde hem kişinin mesleği özelinde hem de insanı tanımak amacı ile farklı kaynaklardan bilgiler paylaşılır.
 
Her hafta tavsiye edilen kitap ve film örneklerinden çıkarılan dersler ve fikirlerin hayata aktarımı sağlanır.
 
Program sonunda hedeflenen kişinin akılsal kabiliyetlerini artırarak kendi yetenekleri doğrultusunda üst düzey performans göstermesini sağlamaktır. 

Organizasyonel Konuşmalar:

Bu konuşmalarda amaç, yüksek sayıda izleyiciyle en verimli sürede seçilen konu başlığı üzerinden etkili bilgileri ve araçları paylaşmaktır.
 
Tüm konuşmaların temelini insanın evrensel doğası oluşturmakla birlikte, konuşmanın taslağı ve içeriği talep edilecek konu başlığı ile bu temel üzerinden şekillenir.